Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Ett barn blir till

ettbarnblirtill.se
33 år gammal, med en månad kvar till 34, och då äntligen blev man på preggen! Jag är nojig men glad och rädd och älskar mina katter och min kille och mitt hus och ungefär så låter bloggen också.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...