Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

fin i formen

finiformen.blogspot.com
Hos Fin i Formen vil du for det meste finne produkter jeg lager og ting som inspirerer meg. Samtidig ønsker jeg å gi inspirasjon og smitte skaperglede. Du vil derfor finne korte (og lengre) forklarende tekster som beskriver fremgangsmåter. Å se muligheter med det en har liggende og har samlet på over tid er viktig for meg når jeg arbeider. Jeg har også forkjærlighet for mulighetene som ligger i naturmaterialer, det enkle og hverdagslige. Det gjelder å ha sinnet og øynene åpne og på den måten utfordre seg selv til å skape og formgi. Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe noen av produktene, ta kontakt på finiformen@gmail.com
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...