Förvaringsdrottningen

forvaringsdrottningen.com · Jul 23, 2017

Rensa golv – och bänkytor från onödiga prylar – projekt vecka 29

Har du golv- och bänkytor i ditt hem som är tänkta att vara fria, men som av någon anledning blir överbelamrade med prylar? Är det något som alltid läggs där som egentligen hör hemma någon annanstans? Då är det dags att ta tag i dessa ytor nu! Detta projekt kan gå snabbt eller bli ganska (…)

Rensa golv – och bänkytor från onödiga prylar – projekt vecka 29 - Förvaringsdrottningen.

View original
 • Love
 • Save
  15 loves 9 saves 1 comment
  Forgot Password?
  Add a blog to Bloglovin’
  Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
  We're working on your request. This will take just a minute...