Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Fredag hela veckan

annafredag.blogspot.com
Jag är 31 år, gift och mamma till tre små ljuvliga, kreativa och viljestarka barn. Tillsammans fyller vi livet med mat och bak, pyssel och skapande, renovering och inredning, resor och hemmaliv, kaos och harmoni. Det här är min berättelse om vårt liv, helt enkelt. Jag skriver och dokumenterar i ord och bild för att se vad vi egentligen gör med våra dagar. Sätter fokus på det vackra, skapande och kreativa och försöker att inte bara låta tiden rinna mellan fingrarna utan vill också stanna upp och reflektera över det som händer, och kanske inte händer, i det som är vårt vardagsliv.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...