Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Gro Jeanettes blogg om skribentliv og helse

grojeanette.blogspot.no
Gro Jeanette Nilsen arbeider med et bokprosjekt og blogger om skrivingen og sitt liv med en sjelden blødersykdom, faktor 7-mangel, i alvorlig grad. Gro Jeanettes blogg om skribentliv og helse ble opprettet for å forsøksvis få bokskrivingen og sykdommen litt frem i lyset. I tillegg til skriveprosess, handler bloggen om å fokusere på å ha et innholdsrikt liv tross kronisk sykdom. Gro Jeanette arbeider også med andre skriveprosjekter, som for eksempel artikler, romanmanus og dikt.
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...