Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Häpeän alla elämän arvoinen

elamanarvoinen.blogspot.fi
Tämän blogin kirjoitukset tulevat käsittelemään häpeää. Häpeä on tuskallinen tunne, ja liiallisena se saattaa kurjistaa ihmisen lähes kaikkia elämänalueita. Häpeää tutkimalla ja siihen tutustumalla sen tunnistaminen,ymmärtäminen ja keinot sen selviämisen kanssa vahvistuvat.Toivon, että blogikirjoitusten myötä itseymmärrykesi vahvistuu ja mahdolliset elämääsi rajoittavat ajatukset, tunteet, tuntemukset hälvenevät. Sinä -ajatuksinesi, kokemuksinesi - olet sydämellisesti tervetullut!
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...