Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

I väntan på Fladdor

fladdor.blogspot.com
Ultraljud. En hinnblåsa på 9 mm och ett foster på 4 mm. Ett fladdrande hjärta. Vi väntar barn. Fladdorflickan föddes i dec -09 med urakut snitt. Helt oplanerat och oväntat, men väldigt välkommet, blev jag gravid bara 4 månader efter förlossningen. Minifladdor beräknas anlända den 27 dec -10
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...