Jasmina Bylund

jasminabylund.blogg.se · Apr 11, 2016

WINSTONS RUM


Wirpans rum är nog det rummet här hemma där det händer mest saker hela tiden. Det är ständigt nya grejer och sakerna flyttas runt runt runt. Hans rum ser nog helt ärligt annorlunda ut varje dag. Och just nu ser det ut på det här viset. Molnet är nytt och ... - Läs hela inlägget här
View original
  • Love
  • Save
    Forgot Password?
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...