Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

JULIVERSUM - Julia Daroszewska - BLOG

blog.juliversum.pl/2018/11/pregierz-xxi-wieku-case-study-studium.html
Julia Daroszewska jest przedsiębiorcą. Tworząc nowe marki i projekty bazuje na strategii błękitnego oceanu. Specjalizuje się w szeroko pojętym marketingu i strategii. W 2013 zapoczątkowała cykl imprez SWAP Wrocław, a od ponad 10 lat pracuje jako Osobista Stylistka. Jest twórcą Babeczkowej Poczty COOKIE WITH LOVE, pierwszej i jedynej tego typu usługi w Polsce. Pod pseudonimem Dżoolka prowadzi blog ze stylizacjami (www.dzoolka.pl)
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...