Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

livet med diabetes typ1

diabetestyp1.blogspot.com
Jag är en 17 årig tjej som insjuknade i diabetes typ1 2003-04-26. jag har haft många kämpiga stunder med min diabetes, men även lyckliga som har startk mig och berikat mig. på min fritid håller jag på med hästar och pluggar ;)
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...