Bloglovin helps you follow the blogs you read by letting you know when they update.

Already have an account?

Made of stories... Litteratur och andra berättelser från rummet mitt emellan

emelienestor.com
När två individer, två olika erfarenheter eller två kulturer möts, skapas något nytt. Något som inte är likt någon av de två ursprungliga enheterna, men har influenser från båda. Ibland kallas detta nya för den tredje kulturen, eller det tredje rummet. Jag tror att det finns en stor potential till utveckling i det här tredje rummet, i platserna mitt emellan. Det är här vi kan mötas som människor och låta våra erfarenheter växa bortom oss själva. För mig har det tredje rummet alltid varit påtagligt närvarande. Som allt fler individer i dagens globaliserade värld har jag vuxit upp mitt emellan hemifrån och hem. I mitt fall var dessa två hem Sverige, där jag är född, och Centralafrikanska Republiken, dit jag flyttade som femåring och där jag sedan tillbringat ungefär halva mitt liv. Mitt tredje rum - liksom den här bloggen - är självklart influerat av dessa två ursprungliga hem, men det har också sin egen karaktär, som kommer just av att den befinner sig mitt emellan. Här i bloggen vänder och vrider jag på perspektiv, och funderar på hur vi alla formas av olika synsätt och världsbilder. Här blandas vardag och världshändelser, kultur och litteratur, Centralafrika och Sverige. Ja, lite extra mycket litteratur faktiskt, eftersom det råkar vara ett...
Forgot Password?
Add a blog to Bloglovin’
Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
We're working on your request. This will take just a minute...