sanna johansson

SÄNGBORD

Otroligt lycklig över dessa otroligt fina fynd på Bukowski’s market! Det var lite dåligt ljus när jag försökte fota av de, men de är alltså marmor längst upp. Och så älskar jag att de skiljer sig lite ifrån varandra i formen (väldigt lite men åh så snyggt)!

  • Love
  • Save
    1 love 2 saves
    Add a blog to Bloglovin’
    Enter the full blog address (e.g. https://www.fashionsquad.com)
    We're working on your request. This will take just a minute...